Strona główna
News
Akustyka
Fotometria
Wibracje
Pobierz
Cennik
Info
kontakt
W prasie o nas

Profil produkcji 

Firma SONOPAN w dziedzinie akustyki oferuje :

 • całkujące mierniki poziomu dźwięku,

 • cyfrowe analizatory dźwięku,

 • mierniki hałasu pojazdów samochodowych,

 • dozymetry hałasu,

 • kalibratory akustyczne,

 • mikrofony pomiarowe,

 • osłony przeciwwietrzne mikrofonów,

 • stanowiska do pomiaru mocy akustycznej,

 • zestawy do monitorowania środowiska.

w dziedzinie fotometrii produkujemy mierniki światła widzialnego, nadfioletu i podczerwieni:

 • luksomierze,

 • radiometry - fotometry,

 • mierniki luminancji,

 • głowice fotometryczne (na zakres widzialny, nadfiolet i podczerwień),

 • kalibratory fotometryczne,

 • przystawki do pomiaru luminancji.

Nasza aparatura pomiarowa spełnia wymogi norm międzynarodowych i krajowych. Ich parametry techniczne są potwierdzone zatwierdzeniami typu wydanymi przez Główny Urząd Miar, oraz certyfikatami wydanymi przez inne instytucje.

Uwaga !!!   Mierniki poziomu dźwięku produkowane przez nas to nie "decybelomierze" czy też "sonometry" to urządzenia spełniające wymogi normy dla miernika poziomu dźwięku.

Przyrządy pomiarowe sprzedawane na rynku i nazywane decybelomierzami lub sonometrami - nie spełniają zwykle wymagań normy dla mierników poziomu dźwięku oraz Ustawy Prawo o Miarach Dz.U. 2018 poz. 376.