Strona główna
W górę
L-100
L-420
NDTM-10
LMC-10
L-50
L-51
LS - 200
KF-10
RF-100
LM-10
UVB-20
Głowice pomiarowe
Przystawka PL-68
Przystawka PL-1
Podstawy

Stykowy miernik luminancji LMC-10  

Miernik luminancji LMC-10 przeznaczony jest do pomiaru luminancji powierzchni świecących samoistnie takich jak matryce monitorów komputerowych i odbiorników TV, panele odczytowe oraz inne powierzchnie świecące. Zapewnia prawidłowy pomiar niezależnie od rozsyłu kierunkowego oraz systemu podświetlenia badanej powierzchni. Szczególnie jest niezastąpiony przy badaniu właściwości świetlnych monitorów medycznych i negatoskopów. Zaawansowane układy: optyczny i pomiarowy zapewniają wysoką dokładność pomiaru oraz czynią obsługę niezmiernie prostą.

Miernik składa się z głowicy pomiarowej, połączonej z komputerem PC za pomocą konwertera RF-200C. Do obsługi i odczytu danych pomiarowych służy program RF200C zainstalowany na PC z systemem Windows. Głowica pomiarowa miernika LMC-10 wyposażona jest w wielofunkcyjny przycisk służący do wyzwalania pomiaru, zapisu wyników lub obsługi wybranej procedury pomiarowej np. sprawdzenia odwzorowania krzywej skali szarości monitorów zgodnie z funkcją DICOM GSDF.

Instrukcja Obsługi miernika LMC-10.
Ulotka LMC-10 .

Instrukcja Obsługi programu RF200C.

Opinia IMP  o mierniku LMC-10.

      Plik instalacyjny programu RF200C do obsługi stykowego miernika luminancji LMC-10.

Oferta promocyjna.
 

PARAMETRY TECHNICZNE

czułość widmowa:

V(λ) CIE

kątowe pole pomiarowe:

1°

pole pomiarowe: 

Ø 10 mm

dopasowanie widmowe f1'

≤ 3%

odpowiedź kierunkowa f2g

≤ 3%

wpływ otaczającego pola f2u

≤ 1,5%

nieliniowość f3

≤ 0,5%

Zakresy pomiarowe

50 000 cd/m2

500 cd/m2

Rozdzielczość pomiarowa

0,01 cd/m2

wilgotność względna otoczenia:
zakres temperatury pracy:

≤ 90 % (bez kondensacji)
-10 ÷ +50°C

wymiary:
zasilanie:
masa:

Ø 25 x 160mm
5V DC
150 g

Stykowy miernik luminancji LMC-10  może być wzorcowany.

Podstawowe informacje z fotometrii.

Copyright © 2008 SONOPAN sp. z o.o.