Strona główna
W górę
L-100
L-420
NDTM-10
LMC-10
L-50
L-51
LS - 200
KF-10
RF-100
LM-10
UVB-20
Głowice pomiarowe
Przystawka PL-68
Przystawka PL-1
Podstawy

L-420 Radiometr fotometr  

L-420 miernik oświetlenia radiometr fotometr luksomierzRadiometr fotometr L-420 jest idealnym urządzeniem do budowania systemów pomiarowych o dowolnym zastosowaniu (akwizycja danych, sterowanie procesami technologicznymi itp.).

 

Radiometr fotometr L-420 stanowi platformę sprzętową przeznaczoną do pomiaru jednego z parametrów: natężenia oświetlenia, natężenia napromienienia, natężenia napromienienia fotonowego, luminancji (świetlnej), luminancji energetycznej, luminancji fotonowej.

Może współpracować z analogowym interfejsem pętli prądowej 4-20mA lub cyfrowym interfejsem RS232. Interfejs RS232 umożliwia sterowanie zgodne z protokołem producenta SONBUS lub standardowym protokołem MODBUS RTU.

Miernik L-420 automatycznie kompensuje wpływ temperatury na wynik pomiaru.

Użytkownik ma możliwość zmiany czasu uśredniania wyniku z zakresu 160ms – 10,24s.

Poprzez interfejs RS232 przekazywane są wartości: średnia oraz minimalna i maksymalna pojedynczej konwersji zaobserwowane w czasie uśredniania.
Specyfikacja urządzenia budowana jest w oparciu o wymagania klienta. Należą do niej: rodzaj mierzonej wielkości (miernik natężenia oświetlenia / napromienienia, miernik luminancji świetlnej / energetycznej), czułość widmowa, ilość oraz wartości zakresów pomiarowych.
Pełna nazwa przyrządu budowana jest w oparciu o specyfikację zamawiającego.
Przykład:
Luksomierz zgodny metrologicznie z L-100 (którego parametry podano w tabeli poniżej) zbudowany na platformie L-420 będzie nosił nazwę
L-420/V/500k/E/0/A :

- L-420: oznaczenie platformy sprzętowej,

- V: rodzaj miernika i charakterystyka widmowa, w tym przypadku: fotometr, czułość V(l), 

- 500k: wartość najwyższego zakresu pomiarowego, w tym przypadku: 500klx,

- E: miernik natężenia oświetlenia/napromienienia w tym przypadku: luksomierz,

- 0: konfiguracja oprogramowania miernika,

- A: parametr związany z czułością widmową, w tym przypadku klasa dokładności A. Dodatkowo może oznaczać wersję wykonania (ilość i krotność zakresów pomiarowych oraz inne szczegóły budowy).

PARAMETRY   TECHNICZNE
Napięcie zasilające:   +9 do +30V.
Pobór prądu

  przy włączonej pętli prądowej, w zależności od wartości mierzonej:

  przy wyłączonej pętli prądowej:

 

3,5 - 22mA

4mA

Zakres ilości konwersji przetwornika ADC do uśrednienia wyniku: 1 do 64.
Czas konwersji przetwornika ADC: 160ms (max ±50ppm).
Rozdzielczość pomiarowa: 17 bitów.
Rozdzielczość pętli prądowej:    16 bitów.
Ilość oraz wartości zakresów pomiarowych:   zależne od specyfikacji urządzenia.
Maksymalna ilość zakresów pomiarowych:  3.
Klasa szczelności:

Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie specjale IP68.

IP65.

 

Wymiary: Ø44 × 80mm.

Pozostałe parametry zależne są od specyfikacji urządzenia (przykład poniżej).

PARAMETRY TECHNICZNE luksomierza L-420/V/500k/E/0/A

zakresy pomiarowe:

     50 lx    rozdzielczość 0,001 lx
  5000 lx   rozdzielczość 0,1 lx
    500 klx rozdzielczość 10 lx

klasa dokładności:

A wg CIE

błąd niedopasowania widmowego f1':
błąd niedopasowania kierunkowego f2:

nieliniowość f3:
błąd przełącznika zakresów f11:

współczynnik temperaturowy α :

≤ 2 %
≤ 1,5 %
≤ 0,5 %

≤ 0,2 %

≤ 0,02 %/°C

zakres temperatury pracy:

-40 ÷ +60°C

masa:

170 g

Wyposażenie podstawowe:

Uchwyt mocujący.

● Instrukcja obsługi.

● Program komputerowy L-420.

   Wyposażenie dodatkowe:

Kabel interfejsu RS232.

● Zasilacz sieciowy.

● Kalibrator fotometryczny KF-10.

 


Podstawowe informacje z fotometrii.


Copyright © 2008 SONOPAN sp. z o.o.