W górę
DSA-50
DLM-101
DLM-102
DSA50-ZWP
DLM-101S
APMS-19
WA-2
DD-40
DD-41
KA-50
KA-10
DSA Monitor
Son Monitor

 

 

 

APMS-19 wyposażenie stanowiska do pomiaru mocy akustycznej

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2005 r., w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska  (Dz. U. Nr 263, poz. 2202), powstała konieczność opracowania systemu do pomiaru mocy akustycznej takich urządzeń. W wielu przypadkach pomiarów należy dokonywać  zgodnie z normą PN-EN ISO 3744:2011. SONOPAN oferuje podstawowe elementy takiego systemu: mikrofony wraz z kablami, statywy, multiplekser do przełączania sygnałów, miernik poziomu dźwięku i program komputerowy ASPM-19. 

Mikrofony umieszcza się na statywach  wokół badanego urządzenia w miejscu i wysokości określonych przez normę. Łączy się je za pomocą kabli z odpowiednimi wejściami multipleksera MPL-19 służącego do przełączania sygnałów z poszczególnych mikrofonów i przesyłania ich do miernika poziomu dźwięku. Szczegółowe dane techniczne multipleksera zawarte są w instrukcji obsługi. Standardowo multiplekser posiada 10 niezależnych kanałów z możliwością zwiększenia ich ilości do 19. Każdy kanał można kalibrować ręcznie, lub z pomocą programu komputerowego. Miernik poziomu dźwięku dokonuje właściwych pomiarów w całym paśmie, pasmach oktawowych lub 1/3 oktawowych, kolejno dla każdego mikrofonu i wyniki przesyła do komputera.
Program ASPM-19 automatyzuje cały pomiar, uwzględnia odpowiednie  poprawki i przeprowadza obliczenia, a także umożliwia kalibrację wszystkich torów pomiarowych. Po zakończeniu pomiarów drukowany jest raport końcowy zawierający niezbędne dane i wyniki. Ponadto program umożliwia scharakteryzowanie badanego obiektu pod względem widma mocy akustycznej, kierunkowości emitowanego hałasu itp.
Komputer i miernik poziomu dźwięku są zasilane z wewnętrznych akumulatorów, a multiplekser z sieci 230 V 50 Hz poprzez zasilacz spełniający wymagania odpowiednich norm, w tym dotyczących bezpieczeństwa. Wszystkie elementy stanowiska na czas transportu są umieszczone w specjalnych skrzyniach, które mogą być wykorzystane jako stoliki, na których umieszcza się aparaturę.
Bardziej szczegółowe informacje na temat programu i stanowiska pomiarowego można przeczytać w pliku pdf, który można pobrać stąd (ok.950 kB).

Ulotka w formacie pdf.
 


zestaw pomiarowy


Wyposażenie jest dostępne w konfiguracji zgodnej z życzeniem klienta.
 
Wyposażenie podstawowe stanowiska:
  • multiplekser MPL-19,
  • miernik poziomu dźwięku 1 klasy,
  • mikrofony (10 szt.) z osłonami przeciwwietrznymi i kablami,
  • komplet przewodów do połączenia z komputerem i miernikiem poziomu dźwięku,
  • program komputerowy "APMS-19 Raport,
  • statywy do mikrofonów (10 szt.),
  • zasilacz PFLF 12 S,
  • skrzynie do transportu i przechowywania sprzętu,
  • instrukcja obsługi.
Wyposażenie dodatkowe:
System może być wzorcowany przez Główny Urząd Miar

Podstawowe informacje z akustyki.

Copyright © 2008 SONOPAN sp. z o.o.