Strona główna
News
Akustyka
Fotometria
Wibracje
Pobierz
Cennik
Info
kontakt
W prasie o nas

CENNIKI

CENY NETTO w PLN

Do wszystkich cen należy doliczyć 23 % VAT

 

ważny od dnia:        06.05.2018

POMIARY HAŁASU i DRGAŃ

APARATURA

Opis

CENA

Termin realizacji
z wzorco-waniem bez wzor-cowania

DSA-50

Cyfrowy analizator dźwięku 1 klasy dokładności, z programem DSA MONITOR – bez filtrów 1/1-oktawowych i 1/3-oktawowych.

6 800,-

1-2 tygodnie 1 tydzień

Filtry 1/1-oktawowe i 1/3-oktawowe do DSA-50.

1 000,-

Osprzęt wszech-pogodowy mikrofonu do DSA-50     500,-

DLM-101

Całkujący miernik poziomu dźwięku 1 klasy dokładności z programem DSA-Monitor

5 300,-

DLM-102

Całkujący miernik poziomu dźwięku 2 klasy dokładności z programem DSA-Monitor

3 500,-

KA-50

Kalibrator akustyczny 1 klasy dokładności.

2 300,-

KA-10

Kalibrator akustyczny 2 klasy dokładności.

1 030,-

DVA-100 Miernik do pomiaru drgań  6 600,- Do 4 tygodni 1 tydzień
Czujnik drgań miejscowych (Dytran 3023) z przewodem i mocowaniami.

4 900,-

Czujnik drgań ogólnych CDO-01S     1000,-
K-20 Kalibrator drgań.

tel.

Do 2 tygodni

DD-40

Dozymetr hałasu 2 klasy z programem DDConf. i licencją na odczyt danych w programie DSAMonitor.

2 500,-

Do 3 tygodni 1 tydzień

DD-41

Dozymetr hałasu 1 klasy z programem DDConf. i futerałem na pasek.

3 500,-

WA-2

Wskaźnik akustyczny

960,-

nie dotyczy
APMS-19 Stanowisko do pomiaru mocy akustycznej

tel.

   

 

Zestaw do pomiaru hałasu pojazdów samochodowych

CENA

Termin realizacji

Miernik DLM-101S  z programem AS-200 RAPORT.

Kalibrator akustyczny KA-10.

Walizka transportowa.

Sonda obrotomierza do silników z zapłonem iskrowym

Sonda obrotomierza do silników z zapłonem samoczynnym Φ6

Statyw mikrofonu.

Przymiar.

Przewód do połączenia miernika z PC

Przedłużacz mikrofonowy 6m.

4 720,-

1 - 2 tygodnie z wzorcowaniem

Wzorcowanie DLM-101S i KA-10.

480,-

RAZEM KOMPLET:

5 200,-

Sonda obrotomierza do silników z zapłonem samoczynnym Φ4,5 lub Φ8.

270,-

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Symbol

Opis

Cena

 Termin  realizacji

PD5L3 Przedłużacz mikrofonu 3m – złącze LEMO.

350,-

do 3 dni

PD5L6 Przedłużacz mikrofonu 6m – złącze LEMO.

400,-

OP1/2 (3szt.) Osłona przeciwwietrzna mikrofonu ½” Ф 45 mm.

60,-

OP1/2 (5szt.) Osłona przeciwwietrzna mikrofonu ½” Ф 45 mm. (5 sz.)

100,-

OP60/2 (3szt.) Osłona przeciwwietrzna mikrofonu ½” Ф 65 mm. (3 szt.)

150,-

OP60/2 (5szt.) Osłona przeciwwietrzna mikrofonu ½” Ф 65 mm. (3 szt.)

250,-

OP60/4 (3szt.) Osłona przeciwwietrzna mikrofonu ¼” Ф 65 mm. (5 szt.)

150,-

OP60/4 (5szt.) Osłona przeciwwietrzna mikrofonu ¼” Ф 65 mm. (5 szt.)

250,-

SM-2 Statyw mikrofonu wysokość 2m.

200,-

SM-4 Statyw mikrofonu wysokość 4m.

780,-

SM-4 Statyw mikrofonu wysokość 4m z przedłużaczem 6m.

1 180,-

SMR Statyw miernika.

170,-

OWP Osprzęt mikrofonu wszechpogodowego.

500,-

ZTW-1

Zestaw osłon do pomiaru hałasu turbin wiatrowych

tel.

USB 2 RS232 Przejściówka USB - RS232 + kabel USB 1,8mb (USB A -USB B mini)

150,-

  Walizka miernika poziomu dźwięku.

110,-

  Walizka wodoszczelna z akumulatorem i zasilaczem.

1 600,-

do 1 tygodnia

Usługi wzorcowania - Akustyka

Aparatura

Laboratorium

CENA

Termin realizacji
DSA-50, SON-50, DLM-101

Laboratorium akredytowane.

500,-

1 - 2 tygodnie

DLM-102,DLM-101S, AS-200

Laboratorium akredytowane.

350,-

KA-50

Laboratorium akredytowane.

300,-

KA-10

Laboratorium akredytowane.

170,-

DD-40, DD-41, DM-50

Laboratorium akredytowane.

600,-

do 3 tygodni

 

APARATURA FOTOMETRYCZNA
 

APARATURA

CENA

Termin realizacji

z wzorcowa-niem bez wzorcowa-nia

L-100    

Luksomierz precyzyjny o dużej czułości, klasa dokładności A, z głowicą pomiarową G.L-100 i programem RF-1xx.

2 600,-

1-2 tygodnie od 5 lux.

Do 5 tygodni od 0,5 lux.

do 1 tygodnia

RF-100 

Radiometr – fotometr bez głowicy pomiarowej z programem RF-1xx.

1 500,-

nie dotyczy 1 - 2 tygodnie
NDTM-10  Dwukanałowy radiometr - fotometr.  Pomiar jednoczesny UV-A i VIS.

3 600,-

3 - 4 tygodnie 1 - 2 tygodnie

L-420   

Radiometr – fotometr z pętlą prądową 4-20mA i RS232.  (przykładowa cena dla modelu : L-420/V/500k/E/0/A)

2 300,-

1-2 tygodnie od 5 lux.

Do 5 tygodni od 0,5 lux.

do 1 tygodnia

L-50   

Luksomierz precyzyjny, klasa dokładności A.

1 600,-

1-2 tygodnie od 5 lux.

L-51    

Luksomierz, klasa dokładności B.

1 300,-

LS-200 

Luksomierz z wbudowaną głowicą pomiarową, klasa dokładności B.

700,-

-

UVB-20

Miernik natężenia napromienienia bakteriobójczego.

1 200,-

-
LMC-10 Stykowy miernik luminancji (zestaw podstawowy)

   5 590,-

3 - 4 tygodnie 2 - 3 tygodnie
Zestaw zaawansowany

   6 590,-

3 - 4 tygodnie 2 -3 tygodnie

LM-10 

Miernik luminancji, klasa dokładności A z programem LM.exe.

 

Sprzedaż wstrzymana  

KF-10 

Kalibrator fotometryczny.

1 950,-

3 - 4 tygodnie do 1 tygodnia

Głowice i przystawki

Głowice pomiarowe i przystawki

CENA

Termin realizacji
z wzorcowa-niem

bez wzor-cowania

G.L-100  

Głowica pomiarowa luksomierza klasy dokładności A. Do współpracy z L-100 lub RF-100.

1 500,-

1- 2 tygodnie

do 1 tygodnia

G.UVA-100 

Głowica do pomiaru natężenia napromienienia w zakresie UV-A . Do współpracy z RF-100.

2 500,-

nie dotyczy

G.BLH-100 

Głowica do pomiaru fotochemicznego zagrożenia siatkówki oka światłem niebieskim. Do współpracy z RF-100.

1 800,-

PL1.RF-100 

Przystawka do pomiaru luminancji. Do współpracy z L-100 lub RF-100.

2 000,-

3- 4 tygodnie

PL-68 

Przystawka do pomiaru luminancji metodą stykową. Do współpracy z dowolnym luksomierzem za wyjątkiem LS-200.

600,-


 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

CENA

Termin realizacji

MP32.RF-100

 Moduł pamięci zewnętrznej do L-100 i RF-100.

200,-

do 3 dni

Foton 2   

Program firmy DASL Systems służący do wykonywania protokołów z pomiarów natężenia oświetlenia w budynkach. (Współpraca z L-100 i RF-100 z głowicą G.L-100).

480,-

 

  Uchwyt głowicy fotometrycznej.

50,-

  Uchwyt głowicy fotometrycznej do pomiaru dróg ewakuacyjnych.

150,-

  Statyw miernika luminancji.

700,-

do 2 tygodni
  Statyw przystawki PL1.RF-100.

170,-

do 3 dni
  Walizka miernika L-5x, L-100, RF-100 (miejsce na miernik, 2 głowice, uchwyt głowicy fotometrycznej, kabel interfejsu PC, baterię).

110,-

  Walizka miernika L-100, RF-100 (miejsce na miernik, 2 głowice, uchwyt głowicy fotometrycznej, kabel interfejsu PC, 2 baterie, przystawkę do pomiaru luminancji).

110,-


 

WZORCOWANIE

 
 

CENA

Termin realizacji

L-100, RF-100 + G.L-100, L-50, L-51

Laboratorium akredytowane.  Od 5 lx

300,-

1-2 tygodnie

LMC-10

Laboratorium SONOPAN. 

       250,-   

do tygodnia

LMC-10

Laboratorium Głównego Urzędu Miar. 

       900,-   

3-4 tygodnie

L-100, RF-100 + G.L-100

Laboratorium akredytowane.  Od 0,5 lx

500,-

do 5 tygodni

L-100 z przystawką PL1.RF-100

Laboratorium Głównego Urzędu Miar.

1 500,-

3-4 tygodnie

L-100, L50 lub L51 z przystawką PL-68

Laboratorium Głównego Urzędu Miar.

1 600,-

NDTM-10

Laboratorium Głównego Urzędu Miar.

935,-   

LM-10

Laboratorium Głównego Urzędu Miar.

900,-   

KF-10

Laboratorium Głównego Urzędu Miar.

350,-

 

Usługi pozostałe - akustyka, fotometria

Przegląd przyrządu (przed wzorcowaniem lub naprawą)  mierniki poziomu dźwięku

85,-

do 2 dni

 pozostałe przyrządy

85,-