W górę
DSA-50
DLM-101
DLM-102
DSA50-ZWP
DLM-101S
APMS-19
WA-2
DD-40
DD-41
KA-50
KA-10
DSA Monitor
Son Monitor

DD-40 dozymetr akustyczny

 

Dozymetr hałasu DD-40 jest osobistym miernikiem ekspozycji na hałas. Spełnia wymagania normy: PN-EN 61252. Przeznaczony jest do pomiaru dawki hałasu, jaką otrzyma pracownik w ciągu określonego czasu pracy. Jest to też całkujący miernik poziomu dźwięku klasy 2 (PN-EN 61672:2005).

Stosowany jest głównie do pomiarów wielkości określających narażenie pracownika na hałas na stanowisku pracy (zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami). Miernik posiada dwa niezależne tory pomiarowe: wartości skutecznej, do pomiaru: Leq, Lmx, Lmn oraz drugi, do pomiaru wartości szczytowej LXPk. Dzięki temu możliwy jest np. jednoczesny pomiar wartości skutecznej na charakterystyce A oraz wartości szczytowej z wykorzystaniem charakterystyki C.

W trakcie dokonywania pomiaru możliwe jest zapisywanie historii pomiaru oraz próbek dźwiękowych w celu późniejszej analizy dokonanego pomiaru i wychwycenia nieprawidłowości w dokonanym pomiarze.

Posiada interfejs USB umożliwiający przeniesienie danych zgromadzonych w trakcie pomiarów do komputera PC.

 

Najistotniejsze funkcje dozymetru:

 • Mierzone parametry: LXFmn, LXFmx, LXPk, LXMPk, LXeq (X oznacza charakterystykę A, C lub Z, F oznacza stałą czasową detektora Fast, (S) - Slow, (I) - Impuls), ekspozycyjny poziom dźwięku LAE, poziom ekspozycji LEX,T, ekspozycja na dźwięk EA [Pa2h].

 • Duża pamięć (4GB) umożliwia zapamiętanie historii pomiaru i zapisanie próbek dźwiękowych.

 • Zapis historii pomiaru co: 1s, 5s, 15s, 60s.

 • Różne metody startu pomiaru (o określonej godzinie, przycisk, start po przekroczeniu ustawionego poziomu dźwięku).

 • Programowanie czasu pomiaru z rozdzielczością od 1s.

 • Zegar czasu rzeczywistego (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda).

 • Programowanie oraz kalibracja za pomocą programu DDConf zainstalowanego na PC.

 • Odczyt i obróbka danych za pomocą programu DSA-Monitor.

Wyposażenie podstawowe:

 • instrukcja obsługi,

 • osłona przeciwwietrzna mikrofonu,

 • programy: DDConf i DSA-Monitor,

 • kabel USB,

 • zasilacz do ładowania akumulatora,

 • walizka transportowa,

 • sterowniki USB do W9x, Me, XP, Vista.

Wyposażenie dodatkowe:    
     - kalibrator akustyczny 1 klasy KA- 50.


Ulotka w formacie pdf.

Instrukcja obsługi w formacie pdf.

Pas z szelką do zamocowania dozymetru.

 

 
PODSTAWOWE  PARAMETRY  TECHNICZNE

klasa dokładności:

mikrofon:
zakres pomiarowy RMS:

zakres pomiarowy PEAK:

2

MK-402 (SONOPAN), prepolaryzowany 1/4"

37 ÷ 137 dBA

55 ÷ 140 dBC

charakterystyka dynamiczna:
charakterystyki częstotliwościowe:
wyświetlacz:
SLOW, FAST, IMPULS
A, C, Z
brak
 zakres temperatur pracy:
 wilgotność względna:
 00C ÷ +400C
 ≤ 90% (bez kondensacji)
 wymiary bez mikrofonu:
zasilanie:
 masa:
 107×72×19 mm
 wbudowany akumulator
 180g
Dozymetr DD-40 może być wzorcowany przez Główny Urząd Miar .

Podstawowe informacje z akustyki.

Copyright © 2008 SONOPAN sp. z o.o.