W górę
DSA-50
DLM-101
DLM-102
DSA50-ZWP
DLM-101S
APMS-19
WA-2
DD-40
DD-41
KA-50
KA-10
DSA Monitor
Son Monitor

DLM-101S  MIERNIK HAŁASU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Miernik przeznaczony jest przede wszystkim do pomiarów hałasu wytwarzanego przez pojazdy samochodowe na postoju i w ruchu. Może też służyć do oceny głośności innych sygnałów dźwiękowych (klaksonów, syren). Urządzenie skonstruowano w taki sposób, aby spełniało wymagania Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. Metalowa obudowa o odpowiednim kształcie nie wpływa ujemnie na  dokładność pomiaru, a równocześnie zabezpiecza miernik przed wpływem zewnętrznego promieniowania elektromagnetycznego i chroni go przed uszkodzeniem. Dane, wprowadzane z foliowej klawiatury, a także wyniki pomiarów widoczne są na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu graficznym.
Dzięki programowi AS-200 RAPORT możliwe jest przesłanie danych do komputera, który stanowić może bazę danych o dokonanych pomiarach oraz umożliwia wydruk i edycję raportów z badań.
Szczegółowe dane techniczne i metody dokonywania pomiarów opisane są w instrukcji obsługi.

W skład zestawu do pomiaru pojazdów samochodowych wchodzą:

    - miernik DLM-101S,
    - instrukcja miernika DLM-101S,
    - ładowarka miernika DLM-101S,
    - kalibrator akustyczny,
    - instrukcja kalibratora,
    - sonda tachometryczna do silników z zapłonem iskrowym,
    - sonda tachometryczna (Φ 6mm} do silników z zapłonem samoczynnym,
    - walizka transportowa,
    - przymiar,
    - osłona przeciwwietrzna,
    - bateria (9V),
    - instrukcja warsztatowa,
    - statyw mikrofonowy,
    - przedłużacz mikrofonowy,
    - przewód interfejsu,
    - program AS-200 RAPORT,
    - karty gwarancyjne,
    - świadectwa wzorcowania.

Wyposażenie dodatkowe:
    - sondy tachometryczne o średnicach: 4mm i 8mm, do silników z zapłonem samoczynnym.
    - statyw miernika SMR,
    - konwerter USB2RS232.

 

Wyposażenie zestawu w statyw mikrofonowy i przedłużacz do mikrofonu umożliwia wykonywanie pomiarów przez jedną osobę. Statyw pozwala umieścić mikrofon we właściwym miejscu względem rury wydechowej badanego pojazdu, przedłużacz (o standardowej długości 6m) umożliwia osobie przeprowadzającej pomiar zajęcie miejsca kierowcy i obsługiwanie pojazdu.
Przymiar ułatwia ustawienie mikrofonu we właściwym położeniu względem wylotu rury wydechowej (odległość 0,5 m, kąt 45°). Zadaniem osłony przeciwwietrznej jest ograniczenie szumów przepływu wiatru oraz ochrona mikrofonu przed pyłem, kurzem i spalinami występującymi w pobliżu wylotu rury wydechowej.
Kalibrator akustyczny służy do kontroli miernika przed i po pomiarze.

Ulotka w formacie pdf.

Instrukcja obsługi w formacie pdf.

Decyzja zatwierdzenia typu w formacie pdf.

Opis zestawu w formacie pdf.

Instrukcja warsztatowa w formacie pdf.
 

PARAMETRY   TECHNICZNE
zakres pomiarowy:
charakterystyki częstotliwościowe:
klasa dokładności:
stała czasowa:
50 ÷ 135 dBA 
A, C
2
FAST
obrotomierz:
zakres pomiarowy obrotomierza
wbudowany
500 - 9999 obr/min
 zakres temperatur pracy:
 wilgotność względna:
 -100C ÷ +500C
 25% do 90% (bez kondensacji)
 wymiary bez mikrofonu:
zasilanie:
 masa:
182 x 81 x 30 mm
 wbudowany akumulator
 480g
Miernik DLM-101S uzyskał świadectwo typu nadane przez Główny Urząd Miar
i może być wzorcowany.

Podstawowe informacje z akustyki.
Copyright © 2008 SONOPAN sp. z o.o.