Strona główna
W górę
DSA-50
DLM-101
DLM-102
DSA50-ZWP
DLM-101S
APMS-19
WA-2
DD-40
DD-41
KA-50
KA-10
DSA Monitor
Son Monitor

DSA-50 CYFROWY ANALIZATOR DŹWIĘKU 1 KLASY

 

całkujący miernik poziomu dźwięku analizator tercjowy i oktawowyDSA - 50 to rozbudowany, wykonany w cyfrowej technologii miernik poziomu dźwięku nowej generacji. Urządzenie łączy w sobie funkcjonalność całkującego miernika poziomu dźwięku, analizatora oktawowego oraz analizatora 1/3 - oktawowego. Dokładność odpowiadająca 1 klasie oraz zastosowanie cyfrowego przetwarzania mierzonego sygnału umożliwia jednoczesny pomiar większości parametrów charakteryzujących hałas.
Wyniki pomiarów, zarejestrowane w DSA-50 można przesłać do komputera w celu ich dalszej obróbki, poprzez łącze USB. Bezpłatny program  pozwalający na eksport danych do arkusza kalkulacyjnego i sterowanie miernikiem z poziomu komputera, znajduje się w wyposażeniu podstawowym analizatora. Użytkownik otrzymuje też program DSA Monitor, umożliwiający zaawansowaną analizę, obróbkę i wizualizację zebranych danych.
Miernik ten został zaprojektowany z myślą o szerokim kręgu odbiorców. Idealnie nadaje się do:

 • pomiarów hałasu na stanowiskach pracy,
 • pomiarów środowiskowych,
 • diagnostyki  maszyn i urządzeń.

DSA-50 doskonale sprawdza się jako miernik hałasu na stanowiskach pracy. Dzięki pojemnej pamięci i możliwości jednoczesnego pomiaru dużej liczby parametrów, znacznie ułatwia opracowywanie nawet dużej liczby pomiarów, a tym samym stanowi nieocenioną pomoc przy ocenie narażenia pracowników na hałas.
Ponadto DSA-50 wyposażony jest w funkcję dozymetru hałasu, (oblicza dawkę hałasu w odniesieniu do zaprogramowanego czasu).

W dziedzinie monitorowania środowiska, DSA-50 może być wykorzystywany do długotrwałych pomiarów hałasu na zewnątrz pomieszczeń, także w trudnych warunkach atmosferycznych. Umożliwia to tzw. zestaw wszechpogodowy, zapewniający zarówno ochronę mikrofonu przed wpływami atmosferycznymi (opady, wiatr, kondensacja), jak i ochronę samego miernika (waliza wodoszczelna). W skład zestawu wszechpogodowego wchodzi również regulowany statyw dla mikrofonu, a także akumulator zewnętrzny o dużej pojemności, umożliwiający przeprowadzanie kilkudniowych pomiarów.

Diagnostyka maszyn jest możliwa dzięki wbudowanemu analizatorowi oktawowemu i tercjowemu. Można zmierzyć np. w jakim zakresie częstotliwości badane urządzenie hałasuje najwięcej.

Na poniższych rysunkach widoczne są przykładowe ekrany analizatora pracującego odpowiednio w trybach: miernika poziomu dźwięku, analizatora oktawowego i analizatora 1/3 oktawowego.
 
                
 

NAJISTOTNIEJSZE FUNKCJE MIERNIKA:
 • Trzy tryby pracy:
            1. Miernik poziomu dźwięku,
            2.  Analizator oktawowy,
            3.  Analizator 1/3 oktawowy
  .
 • Współpraca z komputerem poprzez interfejs USB 1.1
 • Możliwość zapamiętania 99 końcowych wyników pomiarów.
 • Funkcja monitorowania hałasu (historia pomiaru), zapis do pamięci programowany co 1s, 5s, 10s, 15s, 30s i 60s, w każdym trybie pracy.
 • Graficzny wskaźnik wartości chwilowej.
 • Programowanie czasu pomiaru do 100 godzin (co 1s).
 • Programowanie czasu narażenia na hałas z rozdzielczością 1min (do obliczeń LEX,T).
 • Zegar czasu rzeczywistego.

1. Tryb miernika poziomu dźwięku
Możliwy jest jednoczesny pomiar przy użyciu dwóch charakterystyk korekcyjnych (wybranych z trzech dostępnych w przyrządzie: A, C, Z) wszystkich niżej wymienionych parametrów (X – oznacza wybraną korekcję częstotliwościową):

 • LXF    chwilowa wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej FAST,
 • LXFmn minimalna wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej FAST,
 • LXFmx maksymalna wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej FAST,
 • LXS    chwilowa wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej SLOW,
 • LXSmn minimalna wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej SLOW,
 • LXSmx maksymalna wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej SLOW,
 • LXI    chwilowa wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej IMPULSE,
 • LXImn minimalna wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej IMPULSE,
 • LXImx maksymalna wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej IMPULSE,
 • LXPk   chwilowa wartość szczytowa,
 • LXMPk maksymalna wartość szczytowa,
 • LXeq   wartość równoważna poziomu dźwięku,
 • LXeq1s wartość równoważna poziomu dźwięku w ostatniej sekundzie.

Jeżeli jako jedna z charakterystyk korekcyjnych jest wybrana charakterystyka A, to dodatkowo dla tej charakterystyki, są mierzone:

 • LAE    poziom ekspozycyjny,
 • LAEX,T poziom ekspozycji na hałas odniesiony do zadanego czasu.

2. Tryb analizatora oktawowego
Analizator posiada 9 filtrów cyfrowych o częstotliwościach środkowych określonych według ilorazu oktawowego o podstawie 2 i częstotliwościach nominalnych:
    31,5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz i 8kHz, 
spełniających wymagania PN-EN 61260:2000/A1:2004 dla klasy 1. Dla każdej z częstotliwości (oraz dla całego pasma) możliwy jest jednoczesny pomiar przy użyciu jednej charakterystyki korekcyjnej (wybranej z trzech dostępnych w przyrządzie: A, C, Z) następujących parametrów:

 • LF    chwilowa wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej FAST,
 • LS    chwilowa wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej SLOW,
 • Leq  wartość równoważna poziomu dźwięku.

Jeżeli jako charakterystyka korekcyjna jest wybrana charakterystyka A, to dodatkowo są mierzone:

 • LASmx maksymalna wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej SLOW, korekcja A,
 • LAeq   wartość równoważna poziomu dźwięku, korekcja A,
 • LCMPk maksymalna wartość szczytowa, korekcja C.

3. Tryb analizatora 1/3-oktawowego
Analizator posiada 29 filtrów cyfrowych o częstotliwościach środkowych określonych według ilorazu oktawowego o podstawie 2 i częstotliwościach nominalnych:
      25Hz, 31,5Hz, 40Hz, 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz,
      125Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 500Hz, 630Hz, 800Hz, 1kHz,
      1,25kHz, 1,6kHz, 2kHz, 2,5kHz, 3,15kHz, 4kHz 5kHz, 6,3kHz, 8kHz, 10kHz,
      12,5kHz i 16kHz,
spełniających wymagania PN-EN 61260:2000/A1:2004 dla klasy 1. Dla każdej z częstotliwości (oraz dla całego pasma) możliwy jest jednoczesny pomiar przy użyciu jednej charakterystyki korekcyjnej (wybranej z trzech dostępnych w przyrządzie: A, C, Z) oraz przy użyciu jednej stałej czasowej (wybranej z dwóch: SLOW, FAST) parametrów:

 • L   chwilowa wartość skuteczna,
 • Leq wartość równoważna poziomu dźwięku.

Wyposażenie podstawowe DSA-50:    
    - program komputerowy DSA Monitor,

    - kabel USB,
    - osłona przeciwwietrzna mikrofonu OP60/2,

    - zasilacz zewnętrzny,
    - walizka transportowa,
    - instrukcja obsługi.

Wyposażenie dodatkowe:    
   
    - kalibrator akustyczny 1 klasy KA- 50,
    - przedłużacz mikrofonowy (max 6m),
    - statywy (dla mikrofonu i miernika),
    - osprzęt wszechpogodowy,
    - świadectwo wzorcowania.

Ulotka w formacie pdf.

Instrukcja obsługi w formacie pdf.

Decyzja zatwierdzenia typu w formacie pdf.

Przedłużenie decyzji zatwierdzenia typu w formacie pdf.

 
PODSTAWOWE  PARAMETRY  TECHNICZNE
klasa dokładności:
 użyteczny zakres pomiarowy:
1
20 ÷ 135 dB (A) w 3 podzakresach
charakterystyka dynamiczna:
charakterystyki częstotliwościowe:
SLOW, FAST, IMPULS
A, C, Z
 zakres temperatur pracy:
 wilgotność względna:
 -100C ÷ +500C
< 90% (bez kondensacji)
wymiary bez mikrofonu:
zasilanie:
 masa:
237×84×40 mm
 wewnętrzny akumulator lub zasilacz
 600g
Cyfrowy analizator DSA - 50 uzyskał świadectwo typu nadane przez
 Główny Urząd Miar i może być wzorcowany.

Podstawowe informacje z akustyki.