Strona główna
W górę
L-100
L-420
NDTM-10
LMC-10
L-50
L-51
LS - 200
KF-10
RF-100
LM-10
UVB-20
Głowice pomiarowe
Przystawka PL-68
Przystawka PL-1
Podstawy

Kalibrator fotometryczny KF-10

(pomocnicze źródło światła do okresowej kontroli luksomierzy między wzorcowaniami)

kf-10Kalibrator fotometryczny KF‑10 jest źródłem egzytancji świetlnej (wypromieniowywanej gęstości powierzchniowej strumienia świetlnego) o wartości około 100 lm/m2. Przeznaczony jest do przeprowadzania okresowych sprawdzeń luksomierzy wyprodukowanych przez SONOPAN. Urządzenie to generuje w polu odbioru głowicy fotometrycznej luksomierza natężenie oświetlenia około 100 lx. Układ optyczny oświetlacza i elektroniczna kontrola parametrów źródła światła gwarantują wysoką stabilność gęstości strumienia świetlnego. Czas pojedynczego cyklu pracy wynosi ok. 1min. Po tym okresie kalibrator automatycznie wyłącza się.
Kalibrator fotometryczny KF 10 jest niezastąpionym urządzeniem w każdym laboratorium posiadającym wdrożony system jakości.
UWAGA: kontrola luksomierza kalibratorem fotometrycznym KF-10 nie zastępuje okresowego sprawdzania dokonywanego przez laboratoria akredytowane potwierdzonego wydaniem świadectwa wzorcowania.

Ulotka w formacie pdf.
 
PARAMETRY   TECHNICZNE

egzytancja świetlna:

M ≈ 100 lm/m2

natężenie oświetlenia w polu odbioru głowicy luksomierza:

E ≈ 100 lx

temperatura barwowa źródła światła:

ok. 3000 K
odchylenie względem iluminantu A dla:    
- luksomierzy klasy A:
- luksomierzy klasy B:

± 0,03 % (wartość max)
± 0,15 % (wartość max)

Stabilność natężenia oświetlenia:

±0,1% dla jednego cyklu pracy
±1% po 3000 cykli

wilgotność względna otoczenia:
zakres temperatury pracy:

< 80 %
 0 ÷ 40°C

zasilacz sieciowy:
wymiary:

12 V=;  0,6 A
80 × 80 × 110 mm
Kalibrator fotometryczny może być wzorcowany przez Główny Urząd Miar

Podstawowe informacje z fotometrii.

Copyright © 2008 SONOPAN sp. z o.o.