Strona główna
W górę
L-100
RF-100
L-50
L-51
L-200
L-420
LMC-10
NDTM-10
P-200
KF-10
LM-10
UVB-20
Głowice pomiarowe
Przystawka PL-68
Przystawka PL-1
Podstawy

L-200 Luksomierz precyzyjny  

L-50 Wysokiej jakości luksomierz (klasa dokładności A wg CIE), przeznaczony do pomiarów natężenia oświetlenia w zakresie 0,001 lx ÷ 500 klx. Posiada krzemowe fotoogniwo skorygowane widmowo do względnej skuteczności biologicznej widzenia fotopowego V (λ) oraz kierunkowo do krzywej cosinus. Doskonałe dopasowanie czułości spektralnej głowicy fotometrycznej do krzywej V(λ) gwarantuje prawidłowy pomiar natężenia oświetlenia niezależnie od charakteru promieniowania i nie wymaga stosowania  współczynników korekcyjnych dla różnych źródeł światła.
Przeznaczony jest do pomiaru natężenia oświetlenia promieniowania naturalnego i sztucznego źródeł punktowych oraz światła rozproszonego. Stanowi doskonałe narzędzie każdego laboratorium fotometrycznego. Dołączenie do głowicy odpowiedniego adaptera pozwala na bezpośredni pomiar luminancji.
Miernik może składać się z głowicy pomiarowej G.L-200 współpracującej z panelem odczytowym P-200 lub głowicy G.L-200 połączonej przez interfejs RF-200C przewodem USB do komputera PC.
Oferowany w zestawie panel odczytowy współpracuje też ze stykowym miernikiem luminancji LMC-10.
Głowica luksomierza G.L-200 z dołączoną do niej przystawką luminancji zamienia luksomierz w miernik luminancji. Jego głównym atutem jest wyjątkowo dobre dopasowanie czułości spektralnej detektora do skuteczności świetlnej widmowej V(l), co pozwala na dokładny pomiar dowolnych rozkładów widmowych światła białego. Jest to nie bez znaczenia wobec dynamicznie rozwijającej się techniki oświetleniowej oferującej rożne źródła oparte na nowych technologiach. Głowica pomiarowa wyposażona jest w zaawansowane funkcje obróbki wyniku pomiaru, które praktycznie eliminują wpływ temperatury otoczenia na zmierzoną wartość.
Panel P200 wyposażono w złącze USB do podłączenia z komputerem PC oraz gniazdo karty pamięci micro SD ułatwiające przenoszenie danych pomiarowych do komputera. Standardowo do miernika dołączany jest program komputerowy RF200C. Wymaga on systemu Windows 9.X lub nowszego. Za pomocą tego programu możliwe jest bezpośrednie sterowanie głowicą pomiarową G.L-200 oraz odczyt danych pomiarowych i dokonywanie pomiarów. Komunikacja pomiędzy głowicą G.L-200 i komputerem PC odbywa się poprzez port USB i konwerter RF-200C.

Instrukcja obsługi L-200 w formacie pdf.
 
PARAMETRY   TECHNICZNE

zakresy pomiarowe:

  0,001 lx ÷ 50,0 lx    
     0,1 lx ÷ 5 klx       
      10 lx ÷ 500 klx    

klasa dokładności:

A wg CIE

błąd niedopasowania widmowego f1':
błąd niedopasowania kierunkowego  f2:
błąd całkowity:

≤ 2 % wg CIE
≤ 1 % wg CIE
≤ 2,5 %

wilgotność względna otoczenia:
zakres temperatury pracy:

≤ 90 %
-20 ÷ +50°C

wymiary:
zasilanie:
masa:

Φ 44 × 25 mm
z P-200 lub USB
100 g
Luksomierz L-50 uzyskał świadectwo typu nadane przez Główny Urząd Miar i może być wzorcowany.

Podstawowe informacje z fotometrii.

Copyright © 2008 SONOPAN sp. z o.o.