Strona główna
W górę
L-100
L-420
NDTM-10
LMC-10
L-50
L-51
LS - 200
KF-10
RF-100
LM-10
UVB-20
Głowice pomiarowe
Przystawka PL-68
Przystawka PL-1
Podstawy

L-100 Luksomierz precyzyjny  

całkujący miernik oświetlenia luksomierz Luksomierz L-100 jest wysokiej klasy całkującym miernikiem najnowszej generacji, przeznaczonym do pomiaru natężenia oświetlenia i naświetlenia promieniowaniem naturalnym i sztucznym. Posiada głowicę fotometryczną z wysokostabilną fotodiodą krzemową skorygowaną widmowo do względnej skuteczności biologicznej widzenia fotopowego V(λ) oraz kierunkowo  do krzywej cosinus. Bardzo dobre dopasowanie czułości spektralnej gwarantuje prawidłowy pomiar natężenia oświetlenia niezależnie od charakteru promieniowania i nie wymaga stosowania żadnych współczynników korekcyjnych dla różnych źródeł światła, tak jak to przeważnie ma miejsce w przypadku tanich luksomierzy innych producentów. Cechuje się ponadto ogromną dynamiką układu pomiarowego, dużą dokładnością, możliwością zapamiętania w pamięci kilkuset pomiarów, a także możliwością współpracy z komputerem.
Liczne opcje użytkowe miernika dostępne są  bezpośrednio z klawiatury przy pomocy rozwijanych list menu widocznych na wyświetlaczu graficznym. Klawiatury miernika można używać również do wprowadzania wszelkich danych i komentarzy.
Interesującą cechą  L-100, rzadko spotykaną wśród innych luksomierzy, jest możliwość pomiaru luminancji po dołączeniu do głowicy odpowiedniej przystawki PL1 (produkowanej przez SONOPAN).
Ze względu na doskonałe parametry luksomierz L-100 przeznaczony jest głównie do stosowania w większych zakładach pracy i instytucjach kontrolnych (np. SANEPID), a także w laboratoriach promieniowania optycznego.
 

Główne atuty luksomierza L-100 to:
    -  uniwersalność zastosowania,
    -  wysoka precyzja,
    -  szeroka dynamika pomiarowa: 0,001 lx - 300 klx,
    -  ręczna lub automatyczna zmiana zakresów pomiarowych,
    -  jednoczesne wyświetlanie na ekranie wielu parametrów,
    -  tryby pomiaru: jednokrotny, ciągły, względny, całkowanie,
    -  obliczenia statystyczne na wynikach pomiarów,
    -  możliwość zapamiętania 512 pomiarów wraz z komentarzami,
    -  dodatkowa pamięć zewnętrzna,
    -  możliwość pomiaru luminancji ( po zastosowaniu przystawki ),
    -  współpraca z komputerem ( darmowy program w wyposażeniu).

Standardowo do miernika dołączany jest program na komputer PC, którego wersję instalacyjną można pobrać korzystając z zakładki POBIERZ. Wymaga on systemu Windows 9.X lub nowszego. Komunikacja z komputerem odbywa się poprzez port szeregowy RS-232C.  W przypadku braku interfejsu RS można skorzystać z portu USB stosując adapter USB-RS232/DB9. Program umożliwia pełne sterowanie miernikiem również z możliwością włączania i wyłączania przyrządu. Oprócz wizualizacji wartości wielkości mierzonej pozwala na odczytanie zawartości pamięci pomiarów miernika, jak również umożliwia zapis historii pomiarów bieżących. Tak zgromadzone dane mogą być przeszukiwane wg 15 różnych kryteriów: daty, treści, wartości itp. Zawartość pamięci miernika, historia pomiarów oraz wyniki wyszukiwania mogą być zapisane na dysku komputera w formacie tekstowym, aprobowanym przez arkusze kalkulacyjne (separatorami są znaki tabulacji). Umożliwia to indywidualną obróbkę zgromadzonych danych pomiarowych. Przykładowy widok okna programu widoczny jest tutaj.

Luksomierz L-100 współpracuje z programem Foton 2 produkcji DASL Systems, służącym do wykonywania protokołów z pomiarów natężenia oświetlenia w budynkach.

Ulotka w formacie pdf.

Decyzja zatwierdzenia typu w formacie pdf.


 

PARAMETRY   TECHNICZNE

zakresy pomiarowe:

  0,001 lx ÷ 30 lx
      0,1 lx ÷ 3000 lx
       10 lx ÷ 300 klx

klasa dokładności:

A wg CIE

błąd niedopasowania widmowego f1':
błąd niedopasowania kierunkowego  f2:
błąd całkowity:

≤ 2 % wg CIE
≤ 1,5 % wg CIE
≤ 2,5 %

wilgotność względna otoczenia:
zakres temperatury pracy:

≤ 80 %
0 ÷ 40°C

wymiary:
zasilanie:
masa:

152 × 83 × 33 mm
bateria alkaliczna 9V
250 g

Do luksomierza można dokupić przystawkę, pozwalającą na pomiar luminancji. W poniższej tabelce podano zakresy pomiarowe dla trzech wartości kątowego pola pomiarowego przystawki:

L [cd/m2]

10°

  0,1 ÷ 12k   0,01 ÷ 1,2k 0,001 ÷ 120
   10 ÷ 1,2M       1 ÷ 120k     0,1 ÷ 12k
   1k ÷ 120M    100 ÷ 12M      10 ÷ 1,2M

Wyposażenie podstawowe:
 • jednostka sterująca L-100,
 • głowica pomiarowa G.L-100,
 • kabel komunikacji z komputerem PC,
 • bateria zasilająca,
 • program komputerowy do obsługi miernika,
 • instrukcja obsługi,
 • karta gwarancyjna.
Wyposażenie dodatkowe:
 • przystawka do pomiaru luminancji PL1.RF-100 - kątowe pole pomiarowe 1°,
 • moduł pamięci zewnętrznej MP32.RF-100 - pamięć 32KB (511 komórek),
 • uchwyt głowicy fotometrycznej,
 • walizka transportowa.

Wewnątrz walizki transportowej znajdują się odpowiednio wyprofilowane miękkie gniazda przeznaczone do umieszczenia w nich wszystkich elementów wyposażenia podstawowego i dodatkowego. Zapewniają one właściwe warunki przechowywania i transportu, nie narażając zawartości walizki na uszkodzenia mechaniczne lub wstrząsy. 

Luksomierz L-100 uzyskał świadectwo typu nadane przez Główny Urząd Miar i może być wzorcowany.

Podstawowe informacje z fotometrii.

 

Copyright © 2008 SONOPAN sp. z o.o.