Strona główna
W górę
L-100
L-420
NDTM-10
LMC-10
L-50
L-51
LS - 200
KF-10
RF-100
LM-10
UVB-20
Głowice pomiarowe
Przystawka PL-68
Przystawka PL-1
Podstawy

L-50 Luksomierz precyzyjny  

L-50L-50 jest dokładnym (klasa dokładności A wg CIE), wysokiej jakości luksomierzem przeznaczonym do pomiarów natężenia oświetlenia w zakresie 0,1 lx ÷ 199,9 klx. Posiada krzemowe fotoogniwo skorygowane widmowo do względnej skuteczności biologicznej widzenia fotopowego V (λ) oraz kierunkowo do krzywej cosinus. Doskonałe dopasowanie czułości spektralnej głowicy fotometrycznej do krzywej V(λ) gwarantuje prawidłowy pomiar natężenia oświetlenia niezależnie od charakteru promieniowania i nie wymaga stosowania  współczynników korekcyjnych dla różnych źródeł światła.

Przyrząd posiada funkcję HOLD, służącą do wstrzymania procesu pomiaru i zapamiętania wyniku oraz funkcję automatycznego wyłączenia przyrządu po upływie ok. 10 min. od ostatniego naciśnięcia dowolnego klawisza.
Ze względu na solidność wykonania i doskonałe parametry luksomierz L-50 jest chętnie stosowany przez różnego rodzaju instytucje kontrolne, jak np. stacje sanitarno - epidemiologiczne.

Ulotka w formacie pdf.
 
PARAMETRY   TECHNICZNE

zakres odczytu:

  0 lx ÷199 900 lx

zakresy pomiarowe:

     5,0 lx ÷ 199,9 lx     z rozdzielczością 0,1 lx
    50 lx ÷ 1999 lx        z rozdzielczością 1 lx
   500 lx ÷ 19,99 klx     z rozdzielczością 10 lx
 
5000 lx ÷ 199,9 klx     z rozdzielczością 100 lx

klasa dokładności:

A wg CIE

błąd niedopasowania widmowego f1':
błąd niedopasowania kierunkowego  f2:
błąd całkowity:

≤ 2 % wg CIE
≤ 1,5 % wg CIE
≤ 2,5 %

wilgotność względna otoczenia:
zakres temperatury pracy:

≤ 80 %
0 ÷ 40°C

wymiary:
zasilanie:
masa:

152 × 83 × 33 mm
9V (bateria 6LR61)
200 g
Luksomierz L-50 uzyskał świadectwo typu nadane przez Główny Urząd Miar i może być wzorcowany.

Podstawowe informacje z fotometrii.

Copyright © 2008 SONOPAN sp. z o.o.