Strona główna
W górę
L-100
L-420
NDTM-10
LMC-10
L-50
L-51
LS - 200
KF-10
RF-100
LM-10
UVB-20
Głowice pomiarowe
Przystawka PL-68
Przystawka PL-1
Podstawy

L-51 Luksomierz  

L-51Luksomierz L-51 przeznaczony jest do pomiarów natężenia oświetlenia naturalnego i sztucznego w zakresie 0,1 lx÷199,9 klx. Jest to kieszonkowy miernik z głowicą fotometryczną wyposażoną w krzemowe fotoogniwo skorygowane widmowo do względnej skuteczności biologicznej widzenia fotopowego V (λ) oraz kierunkowo do krzywej cosinus. Bardzo dobre dopasowanie czułości spektralnej głowicy fotometrycznej do krzywej V(λ) gwarantuje prawidłowy pomiar natężenia oświetlenia niezależnie od charakteru promieniowania i nie wymaga stosowania  współczynników korekcyjnych dla różnych źródeł światła.

L-51 stanowi rozwinięcie popularnego luksomierza naszej produkcji L-20A. Mechaniczny przełącznik zakresów zastąpiono elektronicznym i zastosowano głowicę o dużej dokładności pomiaru. Zastosowane zmiany w znacznym stopniu poprawiły walory użytkowe luksomierza. Ponadto przyrząd wyposażono w funkcję HOLD służącą do wstrzymania procesu pomiaru i zapamiętania wyniku oraz funkcję automatycznego wyłączenia przyrządu po upływie ok. 10 min. od ostatniego naciśnięcia dowolnego klawisza, co znacznie przedłuża żywotność baterii.
Luksomierz automatycznie sygnalizuje stan rozładowania baterii zasilającej poniżej dopuszczalnego poziomu, co zabezpiecza przed błędnymi odczytami.
Luksomierz L-51 wzorniczo zgodny jest z pozostałymi przyrządami serii 50.

Ulotka w formacie pdf.
 
PARAMETRY   TECHNICZNE

zakres odczytu:

  0 lx ÷199 900 lx

zakresy pomiarowe:

     5,0 lx ÷ 199,9 lx     z rozdzielczością 0,1 lx
    50 lx ÷ 1999 lx        z rozdzielczością 1 lx
   500 lx ÷ 19,99 klx     z rozdzielczością 10 lx
 
5000 lx ÷ 199,9 klx     z rozdzielczością 100 lx

klasa dokładności:

B wg CIE

błąd niedopasowania widmowego f1':
błąd niedopasowania kierunkowego  f2:
błąd całkowity:

≤ 3 % wg CIE
≤ 3 % wg CIE
≤ 3,5 %

wilgotność względna otoczenia:
zakres temperatury pracy:

≤ 80 %
0 ÷ 40°C

wymiary:
zasilanie:
masa:

152 × 83 × 33 mm
9V (bateria 6LR61)
200 g
Luksomierz L-51  może być wzorcowany.

Podstawowe informacje z fotometrii.

Copyright © 2008 SONOPAN sp. z o.o.