Strona główna
W górę
L-100
L-420
NDTM-10
LMC-10
L-50
L-51
LS - 200
KF-10
RF-100
LM-10
UVB-20
Głowice pomiarowe
Przystawka PL-68
Przystawka PL-1
Podstawy

LS-200 Luksomierz z wbudowaną sondą   

LS-200Luksomierz LS-200 ze względu na niską cenę przeznaczony jest przede wszystkim do zastosowania w szkolnictwie, w domu itp. Dokładność pomiaru jest praktycznie taka sama jak w luksomierzu L-51. Jest to kieszonkowym miernikiem z głowicą fotometryczną wbudowaną w obudowę przyrządu. Sonda pomiarowa wyposażona w fotodiodę krzemową jest skorygowana widmowo do względnej skuteczności oka dla widzenia fotopowego V(λ) oraz kierunkowo do krzywej cosinus. Luksomierz przeznaczony jest do pomiaru natężenia oświetlenia w zakresie 0,1 lx÷19,99 klx.
Dobre dopasowanie czułości spektralnej głowicy fotometrycznej do krzywej V(λ) gwarantuje prawidłowy pomiar natężenia oświetlenia niezależnie od charakteru promieniowania i nie wymaga stosowania żadnych współczynników przeliczających dla różnych źródeł światła.
Przyrząd posiada funkcję PAUZA (HOLD) służącą do wstrzymania procesu pomiaru i zapamiętania wyniku. Dzięki małym wymiarom, lekkiej konstrukcji i zasilaniu bateryjnemu, miernik LS-200 jest przyrządem przenośnym i wygodnym w użyciu.
Odczyt wartości mierzonej dokonywany jest na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym bezpośrednio w lx lub klx, w zależności od ustawienia przełącznika zakresów. Przekroczenie zakresu pomiarowego sygnalizowane jest wyświetleniem jedynki na pierwszym polu i wygaszeniem pozostałych cyfr. Przyrząd automatycznie sygnalizuje stan rozładowania baterii zasilającej poniżej dopuszczalnego poziomu.

Ulotka w formacie pdf.
 
PARAMETRY   TECHNICZNE

zakresy pomiarowe:

  0,1 lx ÷ 199 lx
     1 lx ÷ 1999 lx
   10 lx ÷ 19 klx

klasa dokładności:

C wg CIE

błąd niedopasowania widmowego f1':
błąd niedopasowania kierunkowego  f2:

≤ 6 % wg CIE
≤ 3 % wg CIE

wilgotność względna otoczenia:
zakres temperatury pracy:

≤ 80 %
0 ÷ 40°C

wymiary:
zasilanie:
masa:

130 × 65 × 27 mm
9V (bateria 6LR61)
125 g

Podstawowe informacje z fotometrii.

Copyright © 2008 SONOPAN sp. z o.o.