Strona główna
W górę
L-100
L-420
NDTM-10
LMC-10
L-50
L-51
LS - 200
KF-10
RF-100
LM-10
UVB-20
Głowice pomiarowe
Przystawka PL-68
Przystawka PL-1
Podstawy

Radiometr Fotometr NDTM-10  

NDTM-10

Radiometr Fotometr NDTM-10 jest dwukanałowym miernikiem przeznaczonym do sprawdzania warunków obserwacji podczas badań nieniszczących metodą magnetyczno-proszkową. Miernik składa się z wysokiej jakości luksomierza oraz radiometru w zakresie widmowym UV-A.. Głowica pomiarowa miernika umożliwia jednoczesny pomiar w zakresie UV-A i VIS. Miernik umożliwia zapamiętanie 20 pomiarów.

Parametry techniczne przyrządu spełniają wymagania norm PN-EN ISO 9934 i PN-EN-ISO-3059

 


Instrukcja Obsługi  (PL) w formacie pdf.
Ulotka w formacie pdf.
 

PARAMETRY TECHNICZNE

 

Kanał UV-A Kanał VIS

zakres widmowy:

320 – 395nm

V(λ) CIE

zakresy pomiarowe:

100 W/m2 10 000 lx

rozdzielczość:

0,01 W/m2 0,1 lx

błąd niedopasowania widmowego f1':
błąd niedopasowania kierunkowego  f2:
nieliniowość f3:

-
≤ 3 %
≤ 0,5 %
≤ 3 % wg CIE
≤ 3 % wg CIE
≤ 0,5 %

pamięć  pomiarów:

20

wilgotność względna otoczenia:
zakres temperatury pracy:

≤ 80 %
-10 ÷ +50°C

wymiary:
zasilanie:
masa:

107 × 72 × 19 mm
2 x LR03 (rozmiar AAA)
335 g
Radiometr fotometr NDTM-10  może być wzorcowany.

Podstawowe informacje z fotometrii.

Copyright © 2008 SONOPAN sp. z o.o.