Strona główna
News
Akustyka
Fotometria
Wibracje
Pobierz
Cennik
Info
kontakt
W prasie o nas


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO ORAZ OPRACOWANIE NA JEGO PODSTAWIE STRATEGII WZORNICZEJ, W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 „WZÓR NA KONKURENCJĘ”

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SONOPAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Etap I (Oś I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020), zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych, polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego oraz  opracowaniu na jego podstawie strategii wzorniczej dla Przedsiębiorstwa SONOPAN.

 Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w dokumentach udostępnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Informacja o wyniku postępowania ofertowego