Strona główna
News
Akustyka
Fotometria
Wibracje
Pobierz
Cennik
Info
kontakt
W prasie o nas

POBIERZ

Karty katalogowe działu akustyki

POBIERZ

Karty katalogowe działu fotometrii

POBIERZ

Zbiorcza tabela z parametrami luksomierzy

POBIERZ

Definicje podstawowych pojęć używanych w akustyce

POBIERZ

Definicje podstawowych pojęć używanych w fotometrii

POBIERZ

Nieco teorii projektowania filtru infradźwiękowego

POBIERZ

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120, poz. 826)

POBIERZ

BHP przy pracach związanych z narażeniem na hałas (Dz.U. 2005 nr 157, poz. 1318)

POBIERZ

Stanowisko SONOPAN Sp. z o. o. w sprawie używania miernika poziomu dźwięku pojazdów samochodowych AS-120 na Stacjach Kontroli Pojazdów

POBIERZ
       
 

Instrukcja obsługi

Deklaracja zgodności CE

Inne

DD-40

 

DD-41

 

DLM-101

DZT

DLM-102

DZT

DLM-101S

DZT , IS

DSA-50

      DZT, DZT2

DVA-100

    

KA-10

 

KA-50

DZT

KF-10

 

L-100

   IS , DZT

L-420

       

L-50

 

L-51

 

LM-10

 

LMC-10

 

MPL-19

IS

NDTM-10

   

RF-100

 

SON-50

DZT

UVB-20

IS ,dawki

PL-1  RF-100

   

PL-68

   

WA-2

 

IM-02/m  (nie produkowany)

   

AS-200 (nie produkowany)

DZT

Programy PC  

Program do obsługi luksomierzy serii 100 (wer. 2.22) z 5-07-2011

POBIERZ

Program do obsługi miernika luminancji LM-10

POBIERZ

Program L420 v1.15 do obsługi radiometru fotometru L-420

POBIERZ

Program DDConf v1.03 do obsługi dozymetru DD-40/41 dla windows 64bit

POBIERZ

Program DDConf v1.03 do obsługi dozymetru DD-40/41 dla windows 32bit

POBIERZ

Program DSA Monitor - wersja  2.53 z 18-04-2018 PL

POBIERZ

Program DSA Monitor - wersja  2.53 z 18-04-2018 EN

POBIERZ

Program DVA100Konwersja - wersja  1.1 z 17-03-2015

POBIERZ
Sterownik USB FTDI dla DSA-50 - wersja 2.12.28 POBIERZ
Sterownik USB FTDI- wersja 2.12.28 (WinXp Vista) POBIERZ
Sterownik USB FTDI- wersja 2.12.28 (Win7+) POBIERZ

Program AS-200 RAPORT (dla mierników do nr 1499)

POBIERZ

Program AS-200 RAPORT v3.00 (dla mierników od nr 1500 i wyższych)

POBIERZ

Program SON Monitor - wersja  4.7.0.0 (w9x,Me,XP,Vista 32bit PL)

POBIERZ

Program APMS-19 Raport - wersja  4.0 z 27-11-2017 PL

POBIERZ

Program RF200C - wersja  1.2 z 6-03-2017 PL

POBIERZ

Oprogramowanie przyrządów  

SonBoot - wersja 2.55  Program do uaktualniania oprogramowania przyrządów

POBIERZ

Oprogramowanie miernika DSA-50 v 2.2.0034 RS232 PL 22-11-2017

POBIERZ

Oprogramowanie miernika DSA-50 v 2.2.0034 USB PL 22-11-2017

POBIERZ

Oprogramowanie miernika DSA-50 v 2.2.0034 USB EN 22-11-2017

POBIERZ

Oprogramowanie miernika L-420 v 2.0.0006 z 14-12-2017

POBIERZ

Oprogramowanie miernika LMC-10 v 1.0.0001

POBIERZ

Oprogramowanie dozymetru DD-41 v 0.23

POBIERZ

Oprogramowanie miernika DVA-100 v 2.1.0004 16-03-2015

POBIERZ

Program "bloader" do przeprogramowania dozymetru DD-4x

POBIERZ