Strona główna
W górę
L-100
L-420
NDTM-10
LMC-10
L-50
L-51
LS - 200
KF-10
RF-100
LM-10
UVB-20
Głowice pomiarowe
Przystawka PL-68
Przystawka PL-1
Podstawy

Stykowa przystawka do pomiaru luminancji   PL-68

Przystawka Pl-68Przystawka PL-68 jest prostym urządzeniem pozwalającym na pomiar przy wykorzystaniu luksomierza luminancji samoistnie   świecących powierzchni. Przeznaczona do współpracy z głowicami fotometrycznymi mierników natężenia oświetlenia produkcji SONOPAN. Wraz z zamontowaną w niej głowicą stanowi tzw. stykowy miernik luminancji. Warunkiem poprawnego pomiaru jest równomierny rozsył strumienia świetlnego badanej powierzchni w zakresie granicznego kąta pomiarowego (patrz DANE TECHNICZNE), jednorodna luminancja (jaskrawość) mierzonego pola oraz przystawienie pola odbioru przystawki do obiektu (nie dopuszcza się dokonywania pomiaru z odległości). Posiada możliwość adjustacji, co pozwala na odrębne wzorcowanie zestawu przystawka - luksomierz. Wraz z zastosowanym luksomierzem nadaje się do pomiaru luminancji negatoskopów, ekranów telewizyjnych, ekranów monitorów komputerowych, rozpraszających powierzchni opraw oświetleniowych itp. Po zamontowaniu przystawki PL-68 na głowicy fotometrycznej i przystawieniu jej do badanej powierzchni, wartość wskazywana przez luksomierz w luksach jest wartością mierzonej luminancji wyrażoną w cd/m2.

Ulotka w formacie pdf.
 
PARAMETRY   TECHNICZNE

zakres pomiarowy w [cd/m2]:

jak zastosowanego luksomierza w [lx]

źrenica wejściowa:
kąt aperturowy:
graniczny kąt pomiarowy:

12,5 mm
68o
107°

wymiary gabarytowe:

Φ50 x 43 mm
  Przystawka PL-68 razem z luksomierzem stanowi stykowy miernik luminancji, który może być wzorcowany przez Główny Urząd Miar

Podstawowe informacje z fotometrii.

SONOPAN sp. z o.o. 15-950 BIAŁYSTOK ul. Ciołkowskiego 2/2  tel/fax: 085 7423 662

Copyright © 2008 SONOPAN sp. z o.o.