Strona główna
W górę
L-100
L-420
NDTM-10
LMC-10
L-50
L-51
LS - 200
KF-10
RF-100
LM-10
UVB-20
Głowice pomiarowe
Przystawka PL-68
Przystawka PL-1
Podstawy

Radiometr - fotometr   RF-100

Całkujący radiometr fotometr RF-100 jest   wielofunkcyjnym  urządzeniem wysokiej klasy, mogącym pracować z różnymi głowicami pomiarowymi. Przeznaczony jest do pomiaru natężenia napromienienia oraz napromienienia promieniowaniem optycznym, ze względną czułością widmową zależną od typu głowicy pomiarowej. Przyrząd automatycznie rozpoznaje głowicę i samodzielnie się konfiguruje. Typ dołączonej głowicy jednoznacznie określa mierzoną wielkość fizyczną, a więc i rodzaj kompletnego miernika.


W chwili obecnej przewidziane są głowice pomiarowe:

    G.L - 100 - luksomierz (parametry identyczne jak w L-100)
G.UVA - 100 - miernik natężenia napromienienia UV-A,

G.UVH - 100 - miernik zagrożenia promieniowaniem ultrafioletowym,
G.BLH - 100 - miernik fotochemicznego zagrożenia siatkówki światłem niebieskim,
G.RLH - 100 - miernik termicznego zagrożenia siatkówki światłem  widzialnym i podczerwienią,
G.PAR - 100 - fitofotometr - miernik promieniowania fotosyntetycznie czynnego.

Głowice pracujące w widzialnym zakresie widmowym posiadają możliwość pomiaru luminancji energetycznej lub świetlnej po dołączeniu odpowiedniej przystawki (produkowanej przez SONOPAN), o kątowym polu pomiarowym: 1°, 3° lub 10°. Odczyt wartości wielkości mierzonej bezpośrednio w W·m-2·sr-1 lub cd·m-2 możliwy jest po wybraniu opcji pomiaru luminancji z menu miernika RF-100.
Liczne opcje użytkowe miernika dostępne są  bezpośrednio z klawiatury przy pomocy rozwijalnych list menu widocznych na wyświetlaczu graficznym. Klawiatury miernika można używać również do wprowadzania wszelkich danych i komentarzy.

Główne atuty radiometru - fotometru RF-100 to:>
   -  uniwersalność: charakterystyka widmowa zależna od typu głowicy,
   -  wysoka precyzja,
   -  szeroki zakres pomiarowy (zależny od głowicy),
   -  ręczna lub automatyczna zmiana zakresów pomiarowych,
   -  jednoczesne wyświetlanie na ekranie wielu parametrów,
   -  tryby pomiaru: jednokrotny, ciągły, względny, całkowanie,
   -  możliwość zapamiętania 512 pomiarów wraz z komentarzami,
   -  dodatkowa pamięć zewnętrzna,
   -  obliczenia statystyczne na wynikach pomiarów,
   -  możliwość pomiaru luminancji ( po zastosowaniu przystawki PL1 ),
   -  współpraca z komputerem (odpowiedni program w wyposażeniu).

Standardowo do miernika dołączany jest program na komputer PC. Najnowszą, instalacyjną wersję programu można pobrać korzystając z zakładki POBIERZ. Wymaga on systemu Windows 3.1 lub wyższego. Komunikacja z komputerem odbywa się poprzez port szeregowy RS-232C. Program umożliwia pełne sterowanie miernikiem również z możliwością włączania i wyłączania przyrządu. Oprócz wizualizacji wartości wielkości mierzonej pozwala na odczytanie zawartości pamięci pomiarów miernika, jak również umożliwia zapis historii pomiarów bieżących. Tak zgromadzone dane mogą być przeszukiwane wg 15 różnych kryteriów: daty, treści, wartości itp. Zawartość pamięci miernika, historia pomiarów oraz wyniki wyszukiwania mogą być zapisane na dysku komputera w formacie tekstowym, aprobowanym przez arkusze kalkulacyjne (separatorami są znaki tabulacji). Umożliwia to indywidualną obróbkę zgromadzonych danych pomiarowych. Przykładowy widok okna programu widoczny jest tutaj.
Ze względu na zaawansowane funkcje, uniwersalność, ogromną dynamikę układu pomiarowego, dużą dokładność, a także dzięki przystosowaniu go do współpracy z komputerem, radiometr fotometr RF-100 przeznaczony jest do stosowania w laboratoriach promieniowania optycznego, większych zakładach pracy i instytucjach kontrolnych (np. SANEPID).

Ulotka w formacie pdf.
 
PARAMETRY   TECHNICZNE  WSPÓLNE

wilgotność względna otoczenia:
zakres temperatury pracy:

≤ 80 %
0 ÷ 40°C

wymiary:
zasilanie:
masa:

152 × 83 × 33 mm
bateria alkaliczna 9V
250 g


RF - 100 jest przyrządem wielofunkcyjnym, co oznacza, że jego funkcje pomiarowe zależą od typu zastosowanej głowicy. Na razie dostępne są 3 rodzaje głowic, a w opracowaniu są kolejne 2. W poniższej tabeli przedstawiono wykaz głowic obecnie produkowanych i będących w opracowaniu. Ich dokładniejsze dane techniczne wraz z charakterystykami widmowymi są dostępne tutaj.

Typ głowicy

Rodzaj kompletnego miernika

Czułość widmowa

Dynamika

Pomiar luminancji

Uwagi

 G. L-100

luksomierz  CIE V(λ) 0,001 lx ÷ 300 klx TAK

dostępna

 G. UVA-100

miernik natężenia napromienienia UV-A nieselektywna 100 μW·m-2 ÷ 30 000 W·m -2 NIE dostępna

 G. UVH-100

miernik zagrożenia promieniowaniem UV  ACGIH 
"UV Actinic"
10 μW·m-2 ÷ 30 W·m -2 NIE w opracowaniu

 G. BLH-100

miernik fotochemicznego zagrożenia siatkówki światłem niebieskim  ACGIH 
"Blue light Hazard"
10 μW·m-2 ÷ 30 W·m-2 TAK

dostępna

 G. RLH-100

miernik termicznego zagrożenia siatkówki światłem widzialnym     TAK w przyszłości

 G. PAR-100

fitofotometr   1·10-9 ÷ 0,3 E·m-2·s-1 NIE

dostępna


Wyposażenie podstawowe:
 • jednostka sterująca RF-100,
 • głowica pomiarowa wg zamówienia (może być kilka),
 • kabel komunikacji z komputerem PC,
 • bateria zasilająca,
 • program komputerowy do obsługi miernika,
 • instrukcja obsługi,
 • karta gwarancyjna.
Wyposażenie dodatkowe:
 • przystawka do pomiaru luminancji PL1.RF-100 - kątowe pole pomiarowe 1°,
 • moduł pamięci zewnętrznej MP32.RF-100 - pamięć 32KB (511 komórek),
 • uchwyt głowicy fotometrycznej,
 • walizka transportowa.

Wewnątrz walizki transportowej znajdują się odpowiednio wyprofilowane miękkie gniazda przeznaczone do umieszczenia w nich wszystkich elementów wyposażenia podstawowego i dodatkowego. Zapewniają one właściwe warunki przechowywania i transportu nie narażając zawartości walizki na uszkodzenia mechaniczne lub wstrząsy. 

Radiometr - fotometr RF-100 uzyskał świadectwo typu nadane przez Główny Urząd Miar i może być wzorcowany.

Podstawowe informacje z fotometrii.

Copyright © 2008 SONOPAN sp. z o.o.