Strona główna
W górę
L-100
L-420
NDTM-10
LMC-10
L-50
L-51
LS - 200
KF-10
RF-100
LM-10
UVB-20
Głowice pomiarowe
Przystawka PL-68
Przystawka PL-1
Podstawy

Głowice do Radiometru - Fotometru   RF-100

Wszystkie głowice pomiarowe współpracujące z RF-100 mają podobny wygląd i stanowią kompletny radiometr zawierający:

 

- detektor promieniowania skorygowany widmowo i kierunkowo,

- przetwornik analogowo-cyfrowy,

- układ zerowania i autozerowania,

- układ automatycznej zmiany zakresu,

- rejestr współczynnika kalibracji,

- interfejs komunikacji z jednostką sterującą,

- przewód łączący głowicę z miernikiem.

 

 

Program sterujący jednostką RF-100 automatycznie rozpoznaje dołączoną głowicę i przełącza się w odpowiedni tryb pracy. Na ekranie pojawią się odpowiednie napisy identyfikujące miernik: nazwa, jednostki itp. Przy wymianie głowicy nie jest potrzebna żadna dodatkowa kalibracja urządzenia.

PARAMETRY   TECHNICZNE  WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH GŁOWIC

długość przewodu połączeniowego:
wilgotność względna otoczenia
:

1,5 m
≤ 80 %

zakres temperatury pracy:
wymiary:

0 ÷ 40°C
Φ 44 x 25,5 mm

1. GŁOWICA FOTOMETRYCZNA G.L-100

Głowica fotometryczna G.L 100 przystosowana jest do współpracy z jednostką sterującą typu L 100 lub RF 100. Posiada możliwość dołączenia przystawki do pomiaru luminancji o kącie pomiarowym:1o, 2o i 3o. Wchodzi w skład wyposażenia podstawowego luksomierza L 100 i wyposażenia dodatkowego radiometru-fotometru RF 100. Przeznaczona jest do pomiaru natężenia oświetlenia promieniowania naturalnego i sztucznego, a po dołączeniu odpowiedniej przystawki, do pomiaru luminancji świetlnej. Wraz z jednostką sterującą jest podstawowym narzędziem fotometrycznym kierowanym do wszystkich służb pomiarowych i pracowników laboratoriów promieniowania optycznego. Bardzo duża dynamika układu pomiarowego daje możliwość szerokiego zakresu stosowania.
wykres
Rys. 1 Względny widmowy rozkład czułości głowicy G.L-100.

Pozostałe parametry są takie same, jak dla luksomierza L-100.
Zakres mierzonych wielkości w trybie luksomierza i miernika luminancji (dla przystawek o 3 wartościach kąta pomiarowego) przedstawia poniższa tabelka.Ulotka w formacie pdf.
 

 

2. GŁOWICA DO OCENY FOTOCHEMICZNEGO ZAGROŻENIA SIATKÓWKI OKA ŚWIATŁEM NIEBIESKIM G.BLH-100

Głowica pomiarowa G.BLH 100 przystosowana jest do współpracy z jednostką sterującą typu RF 100. Przeznaczona jest do pomiaru natężenia napromienienia promieniowania wywołującego zmiany chemiczne w siatkówce oka, a po dołączeniu odpowiedniej przystawki – do pomiaru luminancji energetycznej takiego rozkładu widmowego pro­mieniowania. Mierzone przez głowicę wielkości (z przystawką i bez) w połączeniu z trybem całkowania jednostki sterującej sprawiają, że możliwy jest pomiar wszystkich parametrów określonych przez Międzyresortową Komisję ds. NDN dla promieniowania wywołującego uszkodzenia fotochemiczne siatkówki oka.
wykres
Rys. 2 Względny widmowy rozkład czułości głowicy G.BLH-100.

Zakresy pomiarowe (natężenie napromienienia oraz luminancja energetyczna dla 3 wartości kąta pomiarowego przystawki przedstawiono w poniższej tabelce.

wykres

Ulotka w formacie pdf.

 

PARAMETRY   TECHNICZNE GŁOWICY G.BLH - 100

detektor:

wysokostabilna fotodioda krzemowa

błąd całkowity:

≤2,5%

dopasowanie widmowe:

Bλ wg ICNIRP

dopasowanie kierunkowe:

kosinus, f2≤1,5% (CIE)

 

3. GŁOWICA DO OCENY PROMIENIOWANIA FOTOSYNTETYCZNIE CZYNNEGO G.PAR -100

Głowica pomiarowa G.PAR-100 przystosowana jest do współpracy z jednostką sterującą typu RF-100. Jest czujnikiem kwantowym przeznaczonym do pomiaru natężenia napromienienia promieniowania wywołującego fotosyntezę w zielonych częściach roślin (promieniowanie PAR). Mierzone przez głowicę wielkości w połączeniu z trybem całkowania jednostki sterującej pozwalają na pomiar dawki promieniowania PAR docierającego do uprawy.

Promieniowanie PAR (Photosynthetically Active Radiation), jest to promieniowanie optyczne, pod wpływem którego zachodzi fotosynteza roślin. Wydajność fotosyntezy jest proporcjonalna do ilości zaabsorbowanych fotonów niezależnie od związanej z nimi energii. Detektorem służącym do pomiaru promieniowania PAR jest tzw. czujnik kwantowy, miernik zaś weń wyposażony nazywa się fitofotometrem lub radiometrem kwantowym. Jednostką gęstości strumienia fotonów używaną w fotobiologii jest E*m–2 * s–1 (Einstein na metr kwadratowy na sekundę). Jednostką równoważną układu SI jest mol * m–2 *  s–1 (mol na metr kwadratowy na sekundę).

 wykres
Rys. 3 Względny rozkład czułości widmowej detektora PAR.

Ulotka w formacie pdf.

 

4. GŁOWICA POMIAROWA G.UVA-100

Głowica przeznaczona jest do pomiaru natężenia napromienienia nadfioletowego w zakresie UV-A.

Umożliwia ocenę narażenia pracownika na ekspozycję promieniowaniem optycznym zgodnie z:

  • Dyrektywą 2006/25/WE z dn. 5.04.2006.

  • Rozp. Min. Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25.06.2012. (Dz.U. z dn. 11.07.2012, poz. 787).

  • PN-EN 14255-1.

Głowica pomiarowa G.UVA 100 przystosowana jest do współpracy z jednostką sterującą typu RF 100. Stanowi kompletny radiometr.

 wykres
Rys. 3 Względny rozkład czułości widmowej głowicy G.UVA-100.

Ulotka w formacie pdf.

DANE TECHNICZNE :

Zakres widmowy:

Δλ1/2 : 315 – 400nm

Δλ1/10 : 305 – 410nm

Dopasowanie widmowe : f'1 *) : ≤ 20%
Dopasowanie kierunkowe: f2 *) : ≤ 2%
Zakresy pomiarowe:

100 μW·m–2 – 3 W·m–2

10 mW·m–2 – 300 W·m–2

1 W·m–2 – 30 000 W·m–2

Wymiary: Ø44 × 39,5mm
Warunki otoczenia:

Temperatura: 0 – 40°C.

Wilgotność: 80%.

Długość kabla: 1,5m

*) Characterizing the Performance of Integral Measuring UV Meters. Final Report of WG1 Thematic Network for Ultraviolet Measurements. November 2000.

 

Podstawowe informacje z fotometrii.
 
Copyright © 2008 SONOPAN sp. z o.o.