W górę
DSA-50
DLM-101
DLM-102
DSA50-ZWP
DLM-101S
APMS-19
WA-2
DD-40
DD-41
KA-50
KA-10
DSA Monitor
Son Monitor

Program SonMonitor

Program "SONMONITOR"  umożliwia przesyłanie danych z miernika SON - 50 do komputera, a następnie ich archiwizację i późniejszą obróbkę.
Podstawowe możliwości programu:

  • Przesyłanie wyników pomiarów z miernika SON-50 do komputera.
  • Magazynowanie wyników w komputerze - baza danych wykonanych pomiarów.
  • Możliwość dopisywania komentarzy do poszczególnych pomiarów.
  • Tworzenie zestawień wykonanych pomiarów wg różnych kryteriów.
  • Graficzne przedstawienie historii pomiarów.
  • Obliczanie Leq, Lmx i Lpk z dowolnego odcinka zapisanej historii.
  • Obliczanie rozkładu poziomów i rozkładu skumulowanego - statystyka.
  • Obliczanie LEX,T i LEX,W (dzienne i tygodniowe narażenie pracownika na hałas).
  • Kopiowanie przez schowek wyników do innych programów, np. edytorów tekstu.

Możliwości przetwarzania i przedstawiania danych przez program są dosyć szerokie. Dzięki możliwości generowania różnych wykresów ułatwia ocenę stopnia zagrożenia pracownika na stanowisku pracy, może też być wykorzystywany do badania efektywności wprowadzanych zmian poprzez np. porównanie danych. Tutaj można zobaczyć przykładowe rozkłady poziomów dźwięku na stanowisku frezera uzyskane za pomocą miernika SON-50. Obecnie program jest na wyposażeniu miernika. Najnowszą wersję programu można pobrać Tutaj.
Ulotka w formacie pdf.

Przykładowy wygląd głównego okna programu przedstawiono poniżej.
 

  sonmonitor

Kliknij na obrazek, aby powiększyć.

 
Podstawowe informacje z akustyki.
 
  SONOPAN
Copyright © 2008 SONOPAN sp. z o.o.