W górę
DSA-50
DLM-101
DLM-102
DSA50-ZWP
DLM-101S
APMS-19
WA-2
DD-40
DD-41
KA-50
KA-10
DSA Monitor
Son Monitor

Wskaźnik akustyczny WA-2

 

WAWskaźnik akustyczny WA-2 służy do obrazowania poziomu hałasu w strefie chronionej, np. halach fabrycznych lub większych pomieszczeniach biurowych. Dzięki dość dużym rozmiarom (wysokość słupka wskaźnika wynosi ok. 59 cm) jest doskonale widoczny nawet z dość dużej odległości. Urządzenie wskazuje w dB chwilowe wartości poziomu hałasu korygowanego charakterystyką częstotliwościową "A", ze stałą czasową "S" (LAS).


Możliwość „zobaczenia” tego co słyszymy ma duże znaczenie psychologiczne. Wydajnie, bezpiecznie i bez ochron osobistych pracujemy w strefie „zielonej” (<80 dB). Strefa żółta (80 – 85 dB) informuje, że poziom hałasu przekracza tzw. próg działania – pracownik ma prawo do dobrowolnego stosowania ochron indywidualnych. Poziom hałasu w strefie „czerwonej” (>85 dB), informuje o obowiązku pracy w ochronnikach słuchu, których stopień ochrony pozostaje w związku z widoczną skalą przekroczenia wartości progowej.
Charakterystyka częstotliwościowa, stała czasowa i poziomy wskazań są zgodne z normą PN-94/N-01307 „Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy” oraz z wymaganiami dyrektywy 2003/10/WE.Instrukcja obsługi w formacie pdf.


 

PARAMETRY   TECHNICZNE
  zakres wskaźnika:
zakres temperatur pracy:
60 dB do 120 dB
10°C do +30°C
 wymiary z mikrofonem:
 zasilanie:
7,5 x 3 x 69 cm
zasilacz zewnętrzny
 

Podstawowe informacje z akustyki.

Copyright © 2008 SONOPAN sp. z o.o.